K Türü Yetki Belgeleri

K Türü Yetki Belgeleri

K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
  • K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  • K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.
Okumaya devam et “K Türü Yetki Belgeleri”